Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

7279 098a
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viasavor savor
Sponsored post
8635 c311 500
Reposted fromhornypigeon hornypigeon viasavor savor
0163 12e2
Reposted fromNeutrum Neutrum viasavor savor
9734 a877
Reposted fromvagnao vagnao viasavor savor
8220 7b2c 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasavor savor
8907 a3b4 500

smerchfanatic:

robfordthemusical:

Remember the time it was so hot in halifax that the lampposts melted because I completely forgot to post about it when I was actually in halifax so here it is 2 weeks late

Dali would be proud

Zabawna rzecz - im więcej czasu spędzamy w czyimś towarzystwie, tym bardziej zmienia się on w naszych oczach. Przyglądamy mu się, poznajemy jego rysy twarzy, ruch warg, kiedy wymienia pewne słowa, jego ekspresję. Najdrobniejsze oznaki zmiany nastroju stają się fascynujące. A potem ten ktoś zaskakuje nas, kiedy nagle zdajemy sobie sprawę, ile godzin spędziliśmy w jego towarzystwie, nie wiedząc nawet, że czas płynie. I dopiero wtedy dociera do nas, że staliśmy się najbliższymi przyjaciółmi. Wiemy o nim wszystko: kiedy zacznie czyścić okulary, kiedy włoży ręce do kieszeni i kiedy będzie się nam przyglądał, gdy patrzymy w inna stronę.
— Aimee Agresti – "Olśnienie"

July 07 2015

7148 3e8b
Reposted fromAgnesagnes Agnesagnes
0202 cec6 500
Brugge

July 06 2015

4411 c936
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaice-cube-med ice-cube-med
Reposted fromoll oll vianoisetales noisetales
8704 fed8
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
3522 b3a5
Reposted fromfoina foina vianoisetales noisetales

Bernini Sculpture: Pluto and Proserpina (1621-22).

This is marble.

He was 23 years old when he finished this. 
Brilliant.

3871 fc6d
Reposted fromrol rol vialikeknives likeknives

June 28 2015

6877 908b 500
Reposted fromsoupdujour soupdujour viadzony dzony
2541 91d9
Reposted fromrol rol viadzony dzony
4713 3781 500
Reposted fromBeetlebum Beetlebum viapouler pouler
5339 22f8 500
Reposted fromgoniewicz goniewicz viapouler pouler
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...